dinsdag, 11. december 2007 - 18:26

Erotisch Café Teasers gaat weer open

Amsterdam

Café Teasers aan het Damrak in Amsterdam mag weer open. Het café was sinds 2006 gesloten op grond van de Wet Bibob en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De sluiting was terecht volgens de Bezwaarschriftencommissie maar nu de exploitant het bedrijfsconcept heeft gewijzigd en de zakelijke samenwerking met een aantal zakenpartners heeft beëindigd kan het café onder strikte voorwaarden weer open.

Omdat de erotisch getinte handelingen in het café in strijd waren met het bestemmingsplan, is de exploitatievergunning in 2005 terecht door het stadsdeel Centrum ingetrokken. De tweede reden, gebaseerd op de Wet Bibob, is ook terecht toegepast. Door de Wet Bibob kan de gemeente vergunningen weigeren of intrekken als er bijvoorbeeld redenen zijn om aan te nemen dat geldstromen binnen het bedrijf niet legaal zijn.

De Bezwaarschriftencommissie heeft op 13 april jl. een tussenadvies uitgebracht in deze zaak. Daaruit bleek dat de exploitant van plan was diverse maatregelen door te voeren om in de toekomst weer in aanmerking te kunnen komen voor een vergunning.

Die maatregelen zijn inmiddels doorgevoerd en de gehaalde deadline van 1 september 2007 maakt dat op grond van de door de exploitant overgelegde stukken en een nieuw advies van het landelijk Bureau Bibob de Bezwaarschriftencommissie tot het oordeel gekomen dat voor café Teasers weer vergunning kan worden verleend onder strikte voorwaarden. Zo moeten relevante wijzigingen in de wijze van financiering en bedrijfsvoering aan de gemeente worden gemeld.

De Bezwaarschriftencommissie adviseert de vergunning voor de duur van één jaar te verlenen. Een nieuwe aanvraag na afloop van dat jaar zal opnieuw om advies aan het landelijk Bureau Bibob worden voorgelegd.
Provincie:
Tag(s):