dinsdag, 22. mei 2007 - 15:01

Ervaren fietsers gezocht

Leeuwarden

de Provincie Fryslân zoekt samen met de Fietsersbond vrijwilligers voor het maken van de fietsrouteplanner. De Fietsersbond maakt samen met de Provincie Fryslân een fietsrouteplanner op internet. De planner wordt gebaseerd op een zeer gedetailleerde fietskaart van Friesland, die momenteel door fietsers zelf wordt gemaakt.

Dit gebeurt via een website op internet waar ervaren fietsers hun kennis over de bestaande fietsverbindingen kunnen invoeren. Eind 2007 moet de planner klaar zijn en kan iedereen via internet gratis fietsroutes plannen. De Fietsersbond is op zoek naar vrijwilligers die met hun kennis willen bijdragen aan de planner.

Op dit moment is er nog geen goede digitale routeplanner voor fietsers. De meeste planners zijn voor automobilisten en hierin ontbreken de fijnmazige fietsverbindingen. In de nieuwe planner worden alle vrijliggende fietspaden opgenomen en ook alle wegen die niet voor het autoverkeer maar wel voor fietsers toegankelijk zijn.

Met de nieuwe fietsrouteplanner kunnen gebruikers niet alleen begin- en eindpunt van de route invoeren maar ook persoonlijke voorkeuren opgeven. Een woonwerkfietser kan de kortste of de snelste route kiezen, maar een racefietser een route over glad asfalt. Recreatieve fietsers kunnen kiezen voor een schilderachtige route, een route langs water, door de natuur, of zoveel mogelijk over schelpenpaadjes. Ook is het mogelijk een rondrit te plannen.

In de routeplanner wordt de kwaliteit van het wegdek en verkeershinder meegewogen, wat de routeplanner uniek maakt voor fietsers. De Fietsersbond maakte al een digitale planner voor de provincies Utrecht en Z.0 Brabant. Gelderland is net als Friesland in de maak. Uiteindelijk moet dit leiden tot een landelijke en wellicht grensoverschrijdende digitale fietsrouteplanner.

Nieuwe vrijwilligers kunnen zich opgeven via deze link.
Provincie:
Tag(s):