dinsdag, 29. mei 2007 - 23:51

Eten en sponsoren tegelijk bij charity dinner Surinameproject

Lelystad

Op vrijdag 8 juni vindt voor de tweede keer het Charity Dinner plaats voor het Surinameproject. Suriname als inspiratiebron voor multicultureel samenleven; dat is het motto van het liefdadigheidsdiner waarvan de opbrengst ten goede komt aan het uitwisselingsproject tussen vmbo-leerlingen van twee scholen in Lelystad en twee in Suriname. Naast vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke instellingen, nodigt het College van Gedeputeerde Staten ook andere Flevolanders van harte uit voor deze bijzondere avond.

Dertig leerlingen van Scholengemeenschap Lelystad en de Arcus in Lelystad hebben een jaar lang een speciaal lesprogramma gevolgd waarin allerlei aspecten van Suriname aan bod komen. Via e-mail en webcam/MSN wisselen ze ervaringen, meningen en ideeën uit met leerlingen van de Marie Lefèvre School in Paramaribo en de Johannes Vrolijkheid School in Lelydorp in Suriname. Het sluitstuk is een ontmoeting tussen de leerlingen in Suriname, zodat ze in de praktijk kunnen ervaren hoe je prettig multicultureel samenleeft.

Omdat de doelstellingen van de eerste uitwisseling grotendeels gehaald zijn, is besloten tot voortzetting van het project en ‘herhaling’ van het Charity Dinner. De eerste editie was in maart 2005; de opbrengst van het diner en de veiling bedroeg toen na aftrek van kosten zo’n 10.000 euro.

Het Charity Dinner biedt naast Surinaams eten, onder andere muzikale optredens van leerlingen, een veiling met bijzondere ‘stukken’ zoals een rondvaart met het statenjacht, en een optreden van stand up comedian Jeffrey Spalburg. De provincie Flevoland heeft dit project geïnitieerd en subsidieert de scholen bij de uitvoering. Daarnaast organiseert de provincie het Charity Dinner en de veiling die tijdens het diner plaatsvindt. Hiermee worden de scholen financieel ondersteund en wordt de Flevolandse samenleving bij het project betrokken. Een deel van de opbrengst gaat naar de scholen in Suriname voor de aanschaf van leermiddelen en voorzieningen zoals computers.

U kunt deelnemen aan het Charity Dinner door uiterlijk vrijdagochtend 1 juni een mail te sturen aan charitydinner@flevoland.nl met daarin vermelding van het aantal couverts dat u wilt reserveren, uw naam en eventueel de naam van uw bedrijf of organisatie. De kosten per couvert bedragen 90 euro. Veilingstukken zijn uiteraard ook van harte welkom. Als u iets ter veiling wilt aanbieden, dan kunt u dat ook in de mail vermelden. Telefonisch reserveren kan ook, bij het secretariaat van de afdeling Sociale Planvorming (SPV) van de provincie, telefoon (0320) 265 528 / 527.
Provincie:
Tag(s):