vrijdag, 2. maart 2007 - 9:56

Europese steun voor project 'Veldleeuwerik'

Lelystad

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland heeft besloten om vanuit het Europese programma ruim € 145.000 bij te dragen aan het project ‘Veldleeuwerik neemt hoge vlucht’. Het is een project van de stichting Veldleeuwerik.Deze stichting is opgericht door Flevolandse boeren, Heineken Nederland BV, Cargill, het sorteerbedrijf gebroeders van Liere, CSM Suiker en Twijnstra Veevoeders. In dit project staat een duurzame versterking van de agrarische sector centraal.

Circa 60 akkerbouwers in de provincie Flevoland doen mee aan dit project omdat zij verwachten dat de opbrengsten afnemen bij het huidige intensieve gebruik van de landbouwgrond. Zij verwachten dat hun landbouwgrond uitgeput raakt en daarmee een economische bedrijfsvoering sterk wordt bemoeilijkt. De Flevolandse akkerbouwers willen dit voorkomen door samen met de afnemers en verwerkers van hun producten hun bedrijven duurzaam te ontwikkelen. Dit doen zij onder meer door nieuwe manieren van landbewerking en kennisontwikkeling.

Het project past binnen de maatregel ‘Duurzame kwaliteitsverbetering MKB’ van het Europees Programma. In het kader van deze maatregel is het mogelijk duurzame projecten op het gebied van milieutechnologie, verbetering arbeidsomstandigheden en energie te ondersteunen.
Provincie:
Tag(s):