dinsdag, 17. april 2007 - 12:57

Europese subsidie voor 'De Boerenbol'

Marknesse

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland heeft besloten om een Leader+ bijdrage toe te kennen aan het project ‘Tulpenpluk- en natuurbelevingsschuur De Boerenbol’. Dit project ontvangt vanuit het Leader+ Programma een bijdrage van 63.407 euro.Het project kost in totaal ruim 211.355 euro.

Op de boerderij aan de Steenwijkerweg in Marknesse wordt een landbouwschuur omgebouwd tot multifunctioneel educatief centrum. Dit centrum wordt gebruikt om grote groepen mensen en kinderen een combinatie van natuur- en cultuurbeleving aan te bieden door educatieve voorlichting over de tulp en het zelf laten plukken van tulpen op het land en in de nieuw te bouwen kas. Ook zal het centrum gebruikt worden voorlichting aan scholen, kan er gebruik gemaakt worden van begeleiding voor werkstukken of voor het uitvoeren van projecten door studenten van het voortgezet onderwijs, zullen er kookworkshops gegeven worden met seizoensgebonden producten, zullen er arrangementen aangeboden worden in combinatie met collegabedrijven en er wordt een natuurbelevingsclub opgericht.
Provincie:
Tag(s):