vrijdag, 19. januari 2007 - 8:42

Evaluatie identificatie-plicht vervroegd

Den Haag

Sinds 1 januari 2005 moet iedereen boven de 12 jaar een identiteitsbewijs kunnen tonen. Een meerderheid van de Kamer steunt het voorstel van D66-leider Alexander Pechtold om de evaluatie van deze wet een jaar te vervroegen.

De eerste signalen zijn negatief. De identificatieplicht was bedoeld voor terrorismebestrijding. Hangjongeren zijn er daarna met de haren bijgesleept. Het middel wordt aangegrepen voor het tegengaan van kleine criminaliteit. Maar dat noemt D66-er Pechtold schieten met hagel op een mug. “De maatregel is zijn oorspronkelijke doel voorbij geschoten. De effectiviteit van de maatregel is te laag.

Terroristen worden niet gepakt, terwijl iedereen nu in zijn vrijheid wordt beperkt. We moeten niet kosten wat het kost vasthouden aan maatregelen als de identificatieplicht, maar steeds het doel van dit soort maatregelen - vrijheid en veiligheid - voor ogen houden.�

De identificatieplicht wordt door velen gezien als een boeteverdubbelaar. Mensen die door rood licht fietsen en daarvoor terecht worden beboet, krijgen nog een extra boete omdat ze hun rijbewijs zijn vergeten. Handhaving van deze overbodige maatregel geeft de politie onnodig een slecht imago.

Nu de evaluatie van de wet naar voren is geschoven, verwacht Pechtold dat de onvolkomenheden van de identificatieplicht sneller aan het licht komen. Daardoor kan opnieuw de afweging worden gemaakt of deze vergaande maatregel moet worden gehandhaafd.
Provincie:
Tag(s):