woensdag, 7. februari 2007 - 13:28

EVO: Hogere kilometerprijs op drukke tijden werkt niet

Den Haag

De Vereniging van Ondernemingen (EVO) wijst het nieuwe kabinet op de onderzoeksresultaten dat een hogere kilometerprijs op drukke tijden en trajecten niet werkt voor het goederenvervoer. Het is juist essentieel om het vrachtverkeer vrij te stellen van een heffing naar tijd en plaats. Het aantal vracht- en bestelauto’s vermindert niet door een hogere heffing tijdens de spits, omdat deze nodig zijn om de economie draaiende te houden. Dat heeft de congestieheffing in onder meer Londen bewezen.

Het vrachtverkeer rijdt noodgedwongen tijdens de spits. Zo mogen ondernemers veel binnensteden alleen tussen 7 en 11 uur bevoorraden. Het zijn de winkels en de gemeenten die bepalen op welke tijden er bevoorraad kan en mag worden. Omdat het mijden van de spits simpelweg niet mogelijk is, dring je het aantal vracht- en bestelauto’s niet terug met zo’n heffing. Waar mogelijk rijden ze al buiten de spits.

In Londen is in 2003 een heffing ingevoerd voor alle voertuigen die de binnenstad inrijden.

Uit onderzoek van ‘Transport for London’ blijkt dat het aantal personenauto’s dat de stad binnenrijdt drastisch is verminderd, van circa 200.000 naar 120.000. Het aantal vracht- en bestelauto’s is daarentegen vrijwel gelijk gebleven. Dat is logisch, want de consument is niet minder gaan kopen en dus moet hetzelfde aantal goederen Londen in.

Ook betwijfelt EVO of het gezien de beschikbare techniek wel mogelijk is om de kilometerheffing al eerder in te voeren en wijst daarbij op de chaos die ontstond bij de start van de kilometerheffing voor het vrachtverkeer in Duitsland. Tevens wijst EVO erop dat de inningskosten absoluut niet hoger mogen uitvallen dan 5%, zoals het nieuwe kabinet terecht stelt. Snellere invoering zet deze randvoorwaarde mogelijk onder druk.

EVO is wel tevreden dat het kabinet het geld dat met de kilometerheffing binnenkomt direct weer uitgeeft aan het verbeteren van de bereikbaarheid op de weg.

Transport en Logistiek Nederland (TLN) is wel verheugd dat het kabinet de kilometerbeprijzing gaat invoeren. Hierbij is het belangrijk dat het plan Nouwen zo exact mogelijk wordt gevolgd. Dit laat de vervoerdersbond weten. Het lijkt TLN onwaarschijnlijk dat de systeemtechniek al voor het einde van deze kabinetsperiode gereed is.

Verder is het voor TLN onacceptabel als het beprijzen niet voor alle modaliteiten tegelijk wordt ingevoerd. Van der Harst: "Het mag dus niet zo zijn dat eerst de vrachtauto met een kilometerprijs geconfronteerd wordt en later ooit nog een keer de personenauto.'
Categorie:
Tag(s):