woensdag, 13. juni 2007 - 9:48

EVO: 'verlenging A4 doorzetten'

Den Haag

De belangenorganisatie voor het beroepsvervoer EVO wil dat de aanleg van de A4 Midden-Delfland onverkort wordt doorgezet. Het alternatief dat dinsdag werd genoemd door de minister van Verkeer en Waterstaat, verbreding van de A13, is volgens EVO absoluut geen optie. Een verbrede A13 is geen robuust alternatief, zorgt voor een verkeersinfarct tijdens de aanleg en leidt tot nog eens jaren vertraging door extra studies.

Bij slechts een verbrede A13 is er geen alternatief voor de weggebruiker om uit te wijken in geval van drukte en incidenten. Een verlenging van de A4 zorgt er juist voor dat er twee routes naast elkaar beschikbaar komen. Daarnaast zorgt verbreding van de A13 zeker vier jaar voor een verkeersinfarct in de Randstad tijdens de aanleg, omdat gedurende de werkzaamheden de capaciteit van de weg drastisch moet worden beperkt.

Ten slotte is extra studie nodig om de haalbaarheid van verbreding te onderzoeken. Er wordt al bijna 50 jaar gesproken over verlenging van de A4. EVO vreest dat met het gepolder dat we de afgelopen decennia gezien hebben, het weer jaren gaat duren voordat zelfs maar duidelijk wordt wat de voor- en nadelen van verbreding zijn. Bovendien zijn er harde afspraken gemaakt over de verlenging van de A4 met draagvlak van alle betrokken partijen. Deze moeten worden nagekomen.

De bereikbaarheid van bedrijven in Zuid-Holland verslechtert met de dag. De economische schade als gevolg van files in deze regio is vorig jaar met 27% gestegen, terwijl de stijging in de rest van het land gemiddeld 7% was, zo becijferden EVO en TLN eerder. Dat zorgt ervoor dat bedrijven op lange termijn zullen heroverwegen of ze zich nog wel in Zuid-Holland moeten vestigen of daar moeten blijven.
Provincie:
Tag(s):