vrijdag, 26. oktober 2007 - 13:42

Explosieven-onderzoek Nijverdal

Nijverdal

In Nijverdal zullen vanaf volgende week maandag 29 oktober een deel van de straten rondom het toekomstig Dunantblok gestremd zijn vanwege explosievenonderzoek. Het onderzoek moet plaatsvinden voordat het terrein bouwrijp kan worden gemaakt. Dit heeft de gemeente Hellendoorn bekendgemaakt.

Het onderzoek vindt maandag 29, dinsdag 30 en indien noodzakelijk woensdag 31 oktober plaats en wordt uitgevoerd door T&A Survey uit Amsterdam. Vanaf maandagochtend 29 oktober kunnen incidenteel een paar straten afgesloten zijn voor verkeer in verband met het onderzoek.

Het gaat om de Willem-Alexanderstraat, gedeelte tussen markt en Keizerserf, én om de Parallelweg, gedeelte tussen Grotestraat en markt. Doel van het onderzoek is het opsporen van eventueel nog aanwezige, niet geëxplodeerde bommen uit de Tweede Wereldoorlog die tijdens het geallieerde bombardement zijn gebruikt.

Overige werkzaamheden
Ter voorbereiding op het explosievenonderzoek zijn al zoveel mogelijk objecten op het plein, zoals de bankjes, weggehaald. Ook het merendeel van de bomen is omgezaagd en opgeruimd. Uitzondering is een bijzondere appelboom aan de Parallelweg. Het is een uniek exemplaar, vandaar dat een poging wordt gedaan deze boom over enkele weken te verplanten.

Nadat T&A Survey het terrein daarvoor heeft vrijgegeven, zal in aanvulling op het explosievenonderzoek in de weken erna een sonderingsonderzoek door MOS Grondmechanica uit Rijssen plaatsvinden om de drukvastheid van de bodem te bepalen. Hunneman uit Raalte zal nog een nader grondonderzoek uitvoeren op die plekken die niet onderzocht konden worden vanwege de bebouwing die er tot voor kort nog stond.
Provincie:
Tag(s):