dinsdag, 5. juni 2007 - 20:06

Extra bodemonderzoek 600 vervuilde locaties

Tilburg

De gemeente Tilburg gaat vanaf juni de bodem van 600 locaties onderzoeken. Het ministerie van VROM wil namelijk voor 2030 het probleem van bodemverontreiniging in Nederland onder controle hebben. De gemeente heeft in 2004 in opdracht van het Ministerie van VROM locaties geïnventariseerd die mogelijk verontreinigd zijn. Hierbij is gebruik gemaakt van onder andere oude milieuvergunningen, archieven van de Kamers van Koophandel en luchtfoto's.

De inventarisatie heeft voor Tilburg 13.000 mogelijk vervuilde locaties opgeleverd, waarvan er 600 de eerste prioriteit verdienen. Deze 600 locaties bevinden zich voornamelijk binnen de ringbanen.

Daar is vroeger veel activiteit geweest van bijvoorbeeld chemische wasserijen, wolfabrieken, leerlooierijen en metaalbewerkingsbedrijven. De gemeente wil deze 600 locaties nu gaan onderzoeken om vast te stellen of de bodem op die locaties daadwerkelijk verontreinigd is geraakt.

De gemeente informeert de komende maanden de betrokken bewoners en eigenaren vooraf via een bewonersbrief. Daarin staat waarom het perceel verdacht is, wanneer het onderzoek is gepland en wie de contactpersoon is. Daarna volgt een afspraak om het onderzoek uit te kunnen voeren. Na afloop informeert de gemeente de betrokkenen over de resultaten.
Provincie:
Tag(s):