vrijdag, 20. april 2007 - 15:34

Extra dag 'Verder in gesprek over de Meridiaan'

Almere

Op woensdag 25 april 2007 organiseert de gemeente Almere in het Oostvaarderscollege een bijeenkomst, waar gesproken wordt over de toekomst van de Meridiaan. De belangstelling voor deze bijeenkomst is zo groot dat, gezien de capaciteit van de zaal, de gemeente Almere genoodzaakt om de groep te splitsen en te verdelen over twee avonden: dinsdag 24 april en woensdag 25 april.De bijeenkomsten zijn identiek in opbouw, agenda en informatie.

Het publiek wordt gesplitst op basis van het alfabet (achternaam). De belangstellenden die zich hebben aangemeld hebben hierover inmiddels bericht ontvangen via een uitnodiging voor óf 24 óf 25 april.

Doel van beide avonden is:
1. informatieverstrekking: "waarom een ontwikkelingsvisie voor de Meridiaan?";
2. uitwisseling van meningen over verschillende thema's;
3. hoe verder, afspraken over het vervolg van het proces.

Globale opzet:
19:00 - 19:30 inloop en ontvangst;
19:30 start bijeenkomst;
21:30 einde bijeenkomst.

Voor deze avonden heeft de gemeente een onafhankelijk gespreksleider, in de persoon van Frans Werter, gevraagd om de avond te leiden.
Provincie:
Tag(s):