vrijdag, 26. januari 2007 - 16:21

Extra geld voor jeugdzorg Overijssel

Zwolle

De provincie Overijssel krijgt extra geld om de werkdruk van gezinsvoogden verder te verlagen. Minister Verdonk heeft hiervoor een convenant ondertekend met de portefeuillehouders jeugdzorg van provincies en de directeuren van de Bureaus Jeugdzorg.

Namens Overijssel hebben gedeputeerde Ranter (Zorg en Participatie) en directeur Dirksen van Bureau Jeugdzorg Overijssel hun handtekening gezet onder de overeenkomst met de Minister. Doel is een versnelde invoering van het Deltaplan Gezinsvoogdij. Dit plan is gericht op een nieuwe werkwijze en verlaging van de werklast (het aantal kinderen waarbij een gezinsvoogd betrokken is). Overijssel krijgt naar verwachting €200.000 tot €300.000 euro.

Ranter en Dirksen zijn blij met het extra geld: ‘Bureau Jeugdzorg Overijssel startte vorig jaar al voortvarend met gedeeltelijke invoering van het Deltaplan. De ervaringen die tot dusver zijn opgedaan zijn positief. In beide regio's (West- Overijssel en Twente) hebben 8 gezinsvoogden gewerkt volgens de nieuwe methodiek en met minder kinderen, namelijk 15. De extra tijd die hierdoor beschikbaar kwam bleek hen inderdaad meer ruimte te bieden om methodischer te kunnen werken. Met het extra geld kunnen we nu verder met de invoering van een nieuwe werkwijze.’

Naast het aantrekken van extra mensen zullen de Bureaus Jeugdzorg ook de administratieve druk voor gezinsvoogden moeten verminderen. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de Raden voor Kinderbescherming en kinderrechters. De afspraken passen binnen het Deltaplan gezinsvoogdij en het landelijk programma Beter beschermd en moeten er toe leiden dat gezinsvoogden eind 2007 gemiddeld 17,5 kinderen en eind 2008 nog 15 kinderen onder hun hoede hebben.
Provincie:
Tag(s):