maandag, 4. juni 2007 - 12:59

Extra geld voor overlastbestrijding en achterstand bij kinderen

Amsterdam

In de Voorjaarsnota 2007 die het College van B&W aan de gemeenteraad van Amsterdam heeft aangeboden is te lezen dat Amsterdam komend jaar graag 2 miljoen extra wil besteden om de overlast op straat te beperken. In Slotervaart zijn de Vliegende Brigades actief en spreken jongeren aan op gedrag. Dit extra toezicht is effectief.

Een ander belangrijk punt zijn de plannen om achterstanden bij kinderen te voorkomen. Er is een strucureel bedrag van 2 miljoen euro beschikbaar en er is 8 miljoen incidenteel opgenomen in de Voorjaarsnota.

Verdere punten in de nota die genoemd worden zijn onder meer de bedragen die beschikbaar zijn gesteld voor Armoedemiddelen, verkeer, wonen en milieu.

10.5 miljoen wordt uitgetrokken om Amsterdam bij de Top 5 steden van Europa te krijgen, Amsterdam Topstad is een economische agenda voor de komende vier jaar waardoor Amsterdam hoog op de Europese lijst zou kunnen komen.

Een uitgebreide versie van de Voorjaarsnota is te zien op de website van de gemeente Amsterdam
Provincie:
Tag(s):