vrijdag, 19. januari 2007 - 16:51

Extra geld voor uitbreiding brandweerzorg

Zwolle

De gemeente Zwolle wil geld vrijmaken voor de uitbreiding van de basisbrandweerzorg in haar stad. Dit houdt onder andere in dat er financiële middelen komen voor het aantrekken van extra manschappen. Deze uitbreiding moet in de komende jaren plaatsvinden. Dit staat in het vastgestelde beleidsplan 2006-2010 van de brandweer Zwolle.

De basisbrandweerzorg betreft de snelheid waarmee de brandweer ter plaatse kan zijn. De normen hiervoor zijn vastgelegd in landelijke richtlijnen, welke overigens niet verplicht zijn. Het College acht het raadzaam dat de brandweer deze normen zal volgen. Belangrijk bij het repressieve optreden is de snelheid waarmee de brandweer ter plekke is. Om qua tijdigheid binnen de norm te werken, acht het College een nieuwe post in Noord rond de Zwartewaterallee van belang. Momenteel wordt er al een nieuwe brandweerkazerne gerealiseerd aan de Marsweg. Om bovenstaande te realiseren is structureel een bedrag van € 575.000,- nodig.

Daarnaast is het College van Zwolle van mening dat de interne managementverbeteringen, zoals het onderbrengen van de taken op het gebied van pro-actie, preventie en preparatie in één afdeling plaats moeten vinden.
Provincie:
Tag(s):