donderdag, 1. februari 2007 - 20:30

Extra inspanning voor ontwikkeling Zuidoost Drenthe

Assen

Gedeputeerde staten vinden dat een extra inspanning vereist is om Zuidoost Drenthe voldoende financieel te laten profiteren van de nieuwe, sterk op kennis en innovatie georiënteerde regionaal economische programma’s.

Zij willen op korte termijn gezamenlijk met de gemeenten Emmen en Coevorden komen tot een actieplan, waarbij het accent in eerste instantie gelegd moet worden bij acties voor industriële ontwikkeling.

Een eerste aanzet voor een dergelijk plan is inmiddels gemaakt en dient als vertrekpunt voor verdere gesprekken met de gemeenten Emmen en Coevorden. Provinciale staten hadden eerder in een motie aandacht gevraagd voor de positionering van Emmen in de regio.
Provincie:
Tag(s):