zondag, 21. januari 2007 - 17:30

Extra maatregelen moeten stationsgebied veiliger maken

Emmen

Tot 1 december 2007 wordt er rond het bus- en treinstation in Emmen extra toezicht gehouden en worden extra maatregelen genomen om de (sociale) veiligheid in dit gebied te verbeteren. Het toezicht wordt uitgevoerd door Veiligheidszorg Drenthe, die actief samenwerkt met de politie.

De maatregelen zijn erop gericht om schade en vernielingen snel te herstellen en om de verlichting te verbeteren. Dit is het resultaat van samenwerking tussen de gemeente, de Regiopolitie Zuidoost-Drenthe, hetOV bureau Groningen Drenthe en de vervoersmaatschappijen Nederlandse Spoorwegen, Arriva en Connexxion.

Deze samenwerking is vastgelegd in een convenant die loopt tot 1 december 2007. Na deze datum bekijken de partijen – op basis van onderzoek - hoe men verder zal gaan. Daarnaast heeft de gemeente zelf besloten, extra toezicht in te zetten in het aangrenzende centrumgebied.
Provincie:
Tag(s):