maandag, 10. december 2007 - 8:48

Extra ondersteuning voor arme kinderen

Den Haag

Arme kinderen moeten ook gelijke kansen krijgen om mee te doen. Dit schrijft staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mede namens minister Rouvoet van Jeugd en Gezin aan de Tweede Kamer. De bewindsman vindt het van belang dat kinderen gelijke kansen hebben ongeacht het inkomen van hun ouders. Het kabinet stelt hiervoor in totaal 80 miljoen euro beschikbaar aan gemeenten.

De staatssecretaris maakt begin 2008 afspraken met gemeenten om meer kinderen te laten deelnemen aan sport en cultuur of andere activiteiten. Het streven is dat het aantal kinderen dat maatschappelijk niet meedoet om redenen van armoede deze kabinetsperiode met 50 procent afneemt.

Gemeenten mogen zelf weten hoe ze de doelen bereiken, zolang het geld maar bij kinderen terecht komt. Het geld moet daarom bij voorkeur worden ingezet voor concrete zaken: een computer, lidmaatschap van een sportclub of muziekschool bijvoorbeeld. Ook sport- en cultuurorganisaties worden uitgenodigd mee te doen om deze kinderen te bereiken.

Jaarlijks onderzoek moet de behaalde resultaten meten, een goed beeld geven van het aantal kinderen dat in die gemeenten in armoede leeft en wat de gemeenten doen om hen te bereiken. Dat maakt het mogelijk om een beter armoedebeleid te voeren en gemeenten aan te spreken op hun verantwoordelijkheid.

Ook wil de staatssecretaris met minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin een diepgaand onderzoek laten doen naar de achtergronden en lange termijn effecten van armoede bij kinderen.
Provincie:
Tag(s):