donderdag, 15. november 2007 - 11:08

Extra subsidie voor roetfilters vrachtwagens

Groningen

Het ministerie van VROM stelt zesenveertig miljoen euro extra beschikbaar voor de inbouw van roetfilters op dieselvrachtwagens. Vanwege het grote aantal ingediende subsidieaanvragen tot nu toe, verhoogt het Ministerie het totale subsidiebudget tot honderdzestien miljoen euro.

Vanaf 19 november 2007 wordt een deel van de subsidiebedragen verlaagd. Het subsidiebedrag dat de voertuigeigenaar voor de inbouw van een gecertificeerd roetfilter in een bestaande vrachtwagen ontvangt, is afhankelijk van het type roetfilter en het motorvermogen van het voertuig.

De subsidieregeling voor de inbouw van roetfilters maakt deel uit van een breed pakket aan stimuleringsregelingen voor roetfilters en schonere motoren. Het doel van de regelingen is de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren door de uitstoot van fijn stof door dieselvoertuigen te verminderen.
Categorie:
Tag(s):