dinsdag, 23. januari 2007 - 11:22

Facelift voor lelijkste gebouw van Leeuwarden

Leeuwarden

Het gebouw Amicitia wordt door velen beschouwd als ‘het lelijkste pand van Leeuwarden’. Binnenkort wordt gestart met de facelift van dit gebouw.

Hierover vindt op woensdag 24 januari om 19.30 uur in restaurant/bar Intermezzo (Stationsweg 6) een informatieavond plaats onder leiding van vastgoedontwikkelaar Vadémo uit Hoogeveen.

Het gebouw Amicitia ligt op een strategische plaats in de binnenstad van Leeuwarden, op de hoek van de Nieuweweg en de Wirdumerdijk. Het ontwerp voorziet in het herontwikkelen en het restylen van het kantoorgebouw naar 30 appartementen in het exclusieve en hogere marktsegment op de verdiepingen en het handhaven van winkelruimte op de begane grond. Bewoners kunnen hun auto’s parkeren op de 2de bouwlaag. Deze parkeerplaatsen zijn bereikbaar met een lift.

Een voorloper van het jongste ontwerp is in mei 2006 gepresenteerd aan het college en de raadscommissie Stadsontwikkeling. Tijdens de informatieavond wordt het meest recente ontwerp – dat op een aantal onderdelen afwijkt van eerdere presentaties - gepresenteerd en toegelicht door de initiatiefnemers en Architectenbureau Jo Coenen & Co uit Amsterdam. Een gemeentelijke vertegenwoordiger beantwoordt eventuele vragen over procedures en dergelijke.

De initiatiefnemer streeft er naar in februari een bouwaanvraag 1ste fase in te dienen bij de gemeente. De start van de bouw van dit project staat gepland voor begin 2008 en de oplevering in de loop van 2009.

Tot 1968 heeft op deze locatie een beeldbepalend hotel gestaan. Het huidige pand is in 1969 gebouwd. Voor de commerciële functie met kantoren bleek het slecht verhuurbaar, waardoor een groot deel structureel leeg stond.
Provincie:
Tag(s):