dinsdag, 18. december 2007 - 11:23

Fietsroutenetwerk over hele provincie gereed

Leeuwarden

Onder auspiciën van Gedeputeerde Jannewietske de Vries van de Provincie Fryslân en wethouder Marga Waanders van de Gemeente Leeuwarden wordt op donderdag 20 december het nieuwe fietsroutenetwerk Midden (Fryslân) geopend. Dat gebeurt in Earnewâld, zalencentrum Wester, 14.00 uur.

Met de realisatie van dit fietsroutenetwerk is de gehele provincie Fryslân voorzien van dit routesysteem. De fietser heeft de vrijheid om zelf de route en de lengte te bepalen in een netwerk van bewegwijzerde knooppunten. Het totale netwerk beslaat hiermee ruim 2800 kilometer. Het project is gefinancierd door de provincie Fryslân en het bestuurlijk samenwerkingsverband Stadsregio Leeuwarden.

De realisatie van het netwerk Midden Fryslân is geïnitieerd door Plattelânsprojekten Midden en de vier gemeenten Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Tytsjerksteradiel en Boarnsterhim. De uitvoering was in handen van Folkersma Verkeerstechniek en Grontmij|VanderTuuk.

In 2003 vond in Noord West Fryslân een eerste pilot plaats voor het fietsroutenetwerk in Fryslân. De bevindingen waren zo positief dat gemeenten en provincie besloten het systeem over heel Fryslân uit te rollen. In 2006 werd het systeem in Noordoost Fryslân geopend, afgelopen voorjaar was het zuiden van de provincie aan de beurt waarna gebied Midden het netwerk nu completeert.

De toeristische kaarten van de fietsroutenetwerken kunnen via de lokale VVV-kantoren en toeristische informatiepunten verkregen worden. Daarnaast wordt dit voorjaar een digitale routeplanner gepresenteerd waarmee de fietsers zich vanachter de computer kunnen voorbereiden op een fietstocht over het netwerk. De provincie is samen met de gemeenten in overleg om beheer en onderhoud van het netwerk, dat nu nog per gebied plaatsvindt, in een provinciaal routebureau onder te brengen.
De gemeente Leeuwarden heeft, vooruitlopend op de realisatie van het fietsennetwerk, een boekje uitgegeven met vijf fietsroutes langs de knooppunten in de omgeving van Leeuwarden. Het boekje met de naam “Kijk nou es� is te koop bij de VVV Leeuwarden en de tekst is via de website www.vvvleeuwarden.nl op een MP3-speler te downloaden.
Provincie:
Tag(s):