zaterdag, 27. januari 2007 - 9:46

Film van Al Gore over klimaatverandering onder aandacht

Apeldoorn

Met een reeks voorstellingen voor middelbare scholieren, bedrijfsleven, stadsbestuurders en ambtenaren vraagt de gemeente de komende dagen bijzondere aandacht voor de film An Inconvenient Truth (Een Ongemakkelijke Waarheid) van Al Gore over de veranderingen in het klimaat.

Het klimaat is een actueel gespreksonderwerp. Onlangs heeft het Platform Communication on Climate Change (PCCC) zijn rapport De staat van het klimaat 2006 geplubiceerd. Daarin staat dat harde bewijzen over oorzaak en gevolg van de huidige klimaatveranderingen moeilijk zijn aan te dragen. “Niettemin zijn er ontwikkelingen gaande in het klimaat die eigenlijk alleen maar kunnen worden verklaard door menselijke invloeden�, schrijft het PCCC.

Daar heeft Al Gore het over in zijn film. ‘An Inconvenient Truth’ geeft op heldere wijze uitleg over de gevaren van het versterkte broeikaseffect en motiveert tegelijkertijd om daartegen in actie te komen. De boodschap die de voormalige vice-president van Amerika in de documentaire uitdraagt, sluit aan bij het beleid voor duurzaamheid dat de gemeente uitwerkt en uitvoert.

In samenwerking met Gigant, waar de documentaire wordt vertoond, heeft het bureau Duurzaamheid van de gemeente met medewerking van het Natuurhuis in Apeldoorn (centrum voor natuur- en milieu-educatie) een aantal filmvoorstellingen geregeld, waarvoor geen toegangskaartje nodig is. In de periode van 29 januari - 7 februari draait de film op maandag tot en met vrijdag twee keer daags voor leerlingen van het middelbaar beroepsonderwijs en de bovenbouw van h.a.v.o en v.w.o.

Op woensdag 31 januari kunnen de raadsleden, het college van burgemeester en wethouders en ambtenaren in de middagpauze Al Gore’s klimaatfilm gaan zien. Op die dag is er ’s avonds om 18.45 uur een extra voorstelling in Gigant waarvoor scholieren, mensen uit het bedrijfsleven en van maatschappelijke organisaties, gemeentebestuurders en ambtenaren zijn uitgenodigd. Aansluitend is er een openbaar debat dat wordt geleid door Hetty Hafkamp, voorzitter van het Klimaatverbond.

Wie belangstelling heeft voor de bijeenkomst op woensdagavond 31 januari, kan zich melden bij bureau Duurzaamheid van de gemeente via het email-adres filmalgore@apeldoorn.nl. Om verzekerd te zijn van een plaats, is reserveren vóór maandag 29 januari 12.00 uur noodzakelijk.
Provincie:
Tag(s):