donderdag, 22. februari 2007 - 9:54

'Financiële situatie De Waterhoorn baart zorgen'

Hoorn

De financiële situatie van het zwembad De Waterhoorn is zorgelijk.De begroting voor 2007 toont een tekort van 217.000 euro.Voor 2006 verwacht het bestuur van het zwembad een tekort van 97.000 euro.Dit heeft de gemeente Hoorn bekendgemaakt.

De tekorten worden veroorzaakt door: een daling van het aantal bezoekers, een korting op de gemeentelijke subsidie, het afschaffen van het schoolzwemmen, en de stijging van de energielasten. De tekorten lijken structureel te zijn. Het college van B en W heeft opdracht gegeven tot het doen van een bedrijfsdoorlichting.

Zwembad De Waterhoorn heeft, net als andere zwembaden in Nederland, te maken met teruglopende bezoekersaantallen. Daarnaast heeft de gemeente Hoorn in 2005 vanwege benodigde bezuinigingen 32.000 euro gekort op de jaarlijkse subsidie aan het zwembad. Bovendien is met ingang van het schooljaar 2005-2006 het schoolzwemmen afgeschaft.

In 2004 leverde het schoolzwemmen 110.000 euro aan inkomsten op. Gedurende drie jaar wordt het zwembad, rekeninghoudend met een afbouw, gedeeltelijk gecompenseerd. Ten slotte is de stijging van de energielasten voor 2007 geraamd op 56.000 euro.

De tekorten lijken structureel te zijn. Burgemeester en wethouders vrezen dat het zwembad in financiële zin in een ‘vrije val’ terecht lijkt te komen. Ze laten zo snel mogelijk een bedrijfsdoorlichting uitvoeren. In september, als naar verwachting de resultaten hiervan bekend zijn, wil het college in gesprek met de raad over deze zorgelijke situatie.

Bij grote begrotingstekorten beslist de gemeenteraad of de gemeente garant wil staan voor de tekorten. Dit heeft de raad in december 2006 besloten bij het akkoord gaan met de fusie van de stichtingen van de twee zwembaden in Hoorn: De Waterhoorn en De Wijzend. Ook is toen besloten om beide zwembaden gedurende de raadsperiode 2006 – 2010 in stand te houden.
Provincie:
Tag(s):