woensdag, 9. mei 2007 - 14:09

FNV: 'NS moet psychische klachten in CAO erkennen'

Veendam

Onder het personeel van NS zijn psychische aandoeningen beroepsziekte nummer 1. FNV Bondgenoten wil in de lopende cao-onderhandelingen afspraken maken om letsel en voortijdig uitval hierdoor te voorkomen.
De bond wil dat de NS een aantal functies bij het bedrijf erkent als ‘zwaar beroep’, omdat ze een verhoogd risico geven op gezondheidsklachten.

Aanleiding is mede de gerechtelijke uitspraak van dinsdag die stelt dat NS te weinig heeft gedaan om een getraumatiseerde machinist bij te staan. Bestuurder Roel Berghuis van FNV Bondgenoten ziet dit als een steun in de rug bij de onderhandelingen: “De overheid heeft gezegd dat sociale partners samen afspraken moeten maken over zware beroepen, dus dat willen we nu graag met NS doen. Deze uitspraak maakt de noodzaak voor NS wellicht wat hoger.�

Erkenning van functies zoals conducteur en machinist als zwaar beroep, moet in de eerste plaats de preventie van letsel en uitval bevorderen. Daarnaast is er het punt van langer doorwerken. Met het oog op de vergrijzing en de kosten daarvan wil de politiek dat mensen langer doorwerken. “Maar moet dat ook gelden voor werknemers die vanwege de zwaarte van hun beroep toch al weinig kans maken om gezond de pensioenleeftijd te bereiken? Dat ligt, zacht gezegd, niet voor de hand�, stelt Berghuis.

“Door in beeld te brengen wat precies zware beroepen zijn, kunnen voor deze functies aanvullende afspraken worden gemaakt over risicovermindering, het tijdig overstappen naar een minder zware functie of andere maatregelen. Lukt het om welke reden dan ook niet om dergelijke aanvullende afspraken te maken, dan zouden deze mensen wél eerder met pensioen moeten kunnen gaan. Ook hierover willen we graag in de cao afspraken maken.�
Provincie:
Tag(s):