woensdag, 14. maart 2007 - 12:21

Frans casinobedrijf krijgt geen vergunning

Bergen op Zoom

Het Frans casinobedrijf CFR mag geen speelcasino exploiteren in Nederland, dit volgt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van woensdag. Hiermee vernietigt de Raad van State in hoger beroep een eerdere uitspraak van de rechtbank in Breda.

Gevolg van de uitspraak van de Raad van State is dat Holland Casino op dit moment als enige in Nederland speelcasino’s mag blijven organiseren.

De minister van Justitie weigerde in april 2003 een vergunning aan het Franse bedrijf te verlenen, omdat de Wet op de kansspelen slechts vergunningverlening aan één rechtspersoon toelaat en Holland Casino reeds de vergunninghouder is.

De minister beoogt met dit éénvergunningstelsel algemene belangen na te streven, te weten de bescherming van de consument, het tegengaan van illegaliteit en criminaliteit alsmede het tegengaan van gokverslaving. CFR wilde dit alleenrecht van Holland Casino doorbreken.

Volgens de Raad van State vormt de bepaling in de Wet op de kansspelen waarin slechts vergunning kan worden verleend aan één bedrijf in principe een beperking van het Europeesrechtelijke beginsel van het recht van vrije vestiging en het vrij verrichten van diensten.

De rechtbank in Breda oordeelde in december 2005 dat de minister onvoldoende duidelijk had gemaakt of in dit geval sprake was van omstandigheden die een beperking van het beginsel van het vrij verrichten van diensten rechtvaardigen. De minister van Justitie en de Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen in Nederland (Holland Casino) waren het niet eens met de uitspraak van de rechtbank en stelden vervolgens hoger beroep in bij de Raad van State.
Tegen de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is geen hoger beroep meer mogelijk.
Provincie:
Tag(s):