dinsdag, 10. april 2007 - 18:45

Franse en Duitse taal op scholen in Zuid-Limburg

Maastricht

Een viertal schoolbesturen hebben het project Euregioschool opgezet om lessen te gaan volgen in de Duits een Franse taal in de zuidelijke grensregio. Het gaat in het project om de invoering van buurtaal- en cultuuronderwijs vanaf de onderbouw in het basisonderwijs, met een doorlopende leerlijn naar het Voortgezet Onderwijs. In de regio Maastricht gaat het om de Franse taal en cultuur, in de regio Parkstad om de Duitse taal en cultuur. In het project zal intensief worden samengewerkt met scholen aan de andere kant van de grens. Het project heeft een looptijd van 2,5 jaar, zo werd vandaag bekend gemaakt.

In het basisonderwijs doen vanaf de start van het project minimaal 5 scholen mee en aan het eind van het project zijn dat er minimaal 7. Vanaf de onderbouw (groep 1,2 of 3) worden activiteiten op het gebied van buurtaal geïntroduceerd. Dit aanbod groeit jaarlijks door naar een hogere groep. Na de Cito-toets (februari) in groep 8 wordt extra aandacht besteed aan buurtaal en cultuuronderwijs (gemiddeld 4 tot 8 uur per week). De deelnemende scholen richten een samenwerking in met een partnerschool over de grens.

In het voortgezet onderwijs doen vanaf de start minimaal 2 scholen mee en aan het eind van het project zijn dat er minimaal 3. Aangezien in het voortgezet onderwijs Frans en Duits al in het vakkenpakket aanwezig is, gaat het hier om een versterking van het buurtaalonderwijs. Tevens zal er een verdieping van de grensoverschrijdende samenwerking worden ingericht met een school aan de andere kant van de grens. Leerlingen gaan op individueel niveau samenwerken met leerlingen in het buurland en een gedeelte van het onderwijs in het buurland volgen dan wel een bedrijfsstage lopen (ongeveer 8 weken totaal).
Provincie:
Tag(s):