dinsdag, 12. juni 2007 - 14:26

Fraude kan gerichter worden bestreden

Amsterdam

Fraude door bedrijven met onder meer belasting, premies, subsidies, tewerkstelling van illegalen en fraude op het gebied van voedsel en milieu kan in de toekomst gerichter worden bestreden door beter te kijken naar specifieke risicofactoren. Dit blijkt uit het rapport ‘Fraude in Beeld’ dat de staatssecretarissen Aboutaleb (SZW) en De Jager (Financiën) en de ministers Verburg (LNV), Cramer (VROM) en Hirsch Ballin (Justitie) dinsdag hebben aangeboden aan de Tweede Kamer.

‘Fraude in Beeld’ bevat de uitkomsten van onderzoek naar de vraag in welke bedrijfstakken mogelijk wordt gefraudeerd naast de sectoren die al in beeld zijn bij de bijzondere opsporingsdiensten. De bijzondere opsporingsdiensten zijn: AID-Dienstonderdeel Opsporing (landbouw, natuur en voedselkwaliteit), FIOD-ECD (financiën en economie), SIOD (sociale zekerheid en arbeidsmarkt) en VROM-IOD (milieu en volkshuisvesting).

De opsporingsdiensten hebben het onderzoek samen met het Functioneel Parket en de Douane uitgevoerd. Ruim 1500 ondernemers en 395 fraude-experts werkten er aan mee. Aanleiding voor ‘Fraude in Beeld’ is het kabinetsstreven de opsporing van fraude te verbeteren en de hiervoor beschikbare mensen en middelen zo effectief mogelijk in te zetten.

Tijdens het onderzoek zijn specifieke kenmerken in kaart gebracht die wijzen op een verhoogde kans op fraude binnen branches. Zo blijkt het frauderisico in een bedrijfstak onder andere toe te nemen naarmate er meer ex-fraudeurs opereren die bovendien een zwakke binding met hun sociale omgeving hebben. Het frauderisico neemt ook toe naarmate in een bedrijfstak meer bedrijven starten en stoppen, en er ook meer faillissementen, schuldsaneringen en surseances van betaling voorkomen.

Dergelijke kenmerken vormen gezamenlijk een zogeheten fraude-index. Door branches langs deze ‘meetlat’ te leggen, kan de kans op fraude worden bepaald. Overigens is daarmee nog niet aangetoond dat echt wordt gefraudeerd. Dat kan pas na gericht onderzoek door de bijzondere opsporingsdiensten. De betrokken ministeries en bijzondere opsporingsdiensten zullen het rapport betrekken bij de verdere beleidsvorming en de aanpak van fraude.
Provincie:
Tag(s):