maandag, 5. maart 2007 - 10:31

Friese brandweer krijgt vuurproef in Zweden

Van maandag 5 maart tot en met vrijdag 9 maart 2007 nemen 32 brandweermensen uit Fryslân deel aan een operationele training op het oefencentrum te Revinge in Zweden. Het gaat in eerste instantie om een pilot. Doordat de individuele (vrijwillige) brandweermensen met een gering aantal branden in de praktijk te maken krijgen en de wens om het oefenen van operationeel leidinggevenden van de brandweer naar een hoger niveau te trekken wordt deze pilot gestart.

Brandweer oefent realistischer in Zweden

Het realiteitsgehalte is op het oefencentrum van Revinge hoog en de mogelijkheden op het beoefenen van blustechnieken en –tactieken gaat veel verder. Daarnaast wordt ook daadwerkelijk geblust.
Het op deze wijze realistisch oefenen is in Nederland niet mogelijk. Tijdens de trainingweek worden alle deelnemers 6 keer beoefend in hun eigen operationele rol.

Op het programma staan kleine branden (o.a. voor training ‘flashover’, brand in kelder en ), middelbranden (o.a. brand in benzinestation, tunnel, industriegebouw) en peletons inzetten (o.a. brand in fabriekshal en op een schip).

De totale kosten voor deze trainingsweek in Zweden bedragen ongeveer € 100.000. Deze kosten vallen binnen de bestaande begroting. Afgelopen jaren ging een kleinere groep officieren van dienst realistisch oefenen via een extern georganiseerde training. Nu Brandweer Fryslân de training zelf organiseert kunnen meer deelnemers beoefend worden. De keuze is gemaakt om naast een aantal officieren van dienst een groot aantal vrijwillige bevelvoerders mee te nemen. Dit levert voordelen op in de kwaliteit en realiteit van de oefeningen; de werkelijke commandostructuur bij incidenten wordt daardoor zoveel mogelijk nagebootst.

Alle brandweermensen beschikken over een gecertificeerde opleiding als zij ingezet worden bij incidenten. Om dit gewenste niveau vast te houden is ervaring nodig. In bepaalde gevallen is de ervaring minimaal door het geringe aantal uitruksituaties van brandweerkorpsen. In de Leidraad Oefenen wordt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een aanbeveling gedaan van twee keer ‘realistisch oefenen’ per jaar. De gemeentelijke brandweerkorpsen organiseert dit voor eigen brandweermensen. De pilot die nu wordt gestart wordt in regionaal verband georganiseerd en de deelnemers vormen een afspiegeling van alle brandweerkorpsen in Fryslân.
Provincie:
Tag(s):