woensdag, 19. december 2007 - 14:13

Friese vrouwen willen militairen thuishouden

De Friezen blijken nogal verdeeld over het uitzenden van Nederlandse militairen naar Uruzgan. Opvallend is dat maar liefst 57% van de vrouwen tegen en 43% voor uitzending is. Bij de mannen ligt dit anders, hier is 58 % voor, 24% tegen en weet 18 procent het niet. Dit blijkt uit een recent onderzoek dat in opdracht van Tûmba is uitgevoerd door onderzoeksbureau Vraaghetdevries.nl.

18 December besloot de Nederlandse regering een verlenging tot eind 2010 van de militaire missie in Uruzgan. In totaal zijn er 1416 inwoners uit Friesland ondervraagd.
Provincie:
Tag(s):