donderdag, 6. december 2007 - 9:18

Friezen willen belangenbehartigende CdK met oog voor Friese taal en cultuur

Van 16 tot en met 28 november hebben inwoners, instellingen en bedrijven gelegenheid gehad om mee te denken over de wensen ten aanzien van de nieuwe commissaris van de Koningin in Friesland. Bijna 300 mensen hebben hun mening gegeven. De resultaten zijn verwerkt en leveren een aantal interessante conclusies op.

Een ruime meerderheid van de respondenten (63,7%) geeft aan dat de nieuwe commissaris zich vooral moet bezighouden met het behartigen van de belangen van Friesland in Den Haag en Brussel.

Ook vindt de meerderheid (54,8%) het van belang dat de nieuwe commissaris vanuit zijn/ haar rol de Friese taal en cultuur moet uitdragen, gevolgd door het bevorderen van werkgelegenheid in de provincie (26,7%). De nieuwe commissaris moet volgens de respondenten vooral als boegbeeld van de provincie Friesland fungeren (31,2 %). Ook de eigenschap bruggenbouwer (26,7%) wordt veel genoemd.
Provincie:
Tag(s):