donderdag, 7. juni 2007 - 15:36

G27 wil meer zelfstandigheid voor vitale steden en burgers

Zwolle

De 27 middelgrote steden (G27) bieden het kabinet aan om substantieel bij te dragen aan alle tien projecten die het kabinet heeft benoemd in het Regeerakkoord. Dit schrijven zij in een brief aan mevrouw Vogelaar, de minister voor Wonen, Wijken en Integratie en in afschrift aan het hele kabinet. Met name op de dossiers vitale burgers en vitale steden willen de G27 bestuurlijk het voortouw krijgen.

Het gros van de Nederlanders is vitaal en doet mee aan de samenleving. Aan hen moet vooral ruimte worden geboden, bijvoorbeeld in de vorm van ondernemerschap of ruimte voor culturele (zelf-)expressie. Daarnaast kan het positief zijn om hen in contact te brengen met mensen voor wie meedoen niet vanzelfsprekend is. Voor deze groep zijn er in Nederland tal van voorzieningen.

De gemeenten zijn daarbij verantwoordelijk voor grote delen van het participatie-instrumentarium op het gebied van werk, inkomen, ondersteuning en zorg. Ondanks alle goede bedoelingen lukt het echter tot op heden nog niet om daadwerkelijk tot maatwerk te komen in participatiearrangementen voor iedereen. Dit komt onder andere door de versnipperde Haagse regelgeving.

Daarom biedt de G27 het kabinet aan om daadwerkelijk de volledige (financiële) verantwoordelijkheid te gaan dragen voor de participatie van burgers. Dit stelt de G27 in staat om een hogere maatschappelijke kwaliteit tegen lagere kosten te realiseren.

Daarom wil de G27 meer invloed krijgen op participatie-instrumenten die nu nog niet in de gemeentelijke gereedschapskist zitten, zoals reclassering, begeleiding en bepaalde vormen van behandeling en dagbesteding in de AWBZ, voorzieningen in de jeugdzorg en onderwijsvoorzieningen.

Net als het kabinet wil de G27 verder investeren in de vitaliteit van de steden. In het begrip vitale steden komen verschillende elementen bij elkaar die volgens de G27 in de Haagse werkelijkheid vaak te ver van elkaar afstaan: wonen, economie, cultuur, duurzame stedelijke ontwikkeling en sociale cohesie.

Dit leidt ertoe dat de G27-gemeenten heel veel tijd moeten besteden aan het leggen van verbanden en het creëren van integraliteit. Daarom vraagt de G27 het kabinet de ruimte en de middelen om enerzijds een grotere economische groei te genereren en om anderzijds onwenselijke processen als segregatie en andere vormen van tweedeling te kunnen tegengaan.

In de G27 werken 27 (middel)grote steden samen in het kader van het Grotestedenbeleid. De missie van de G27 is versterking en innovatie van het stedelijk bestuur. In dit platform werken de 27 steden samen om hun belangen te behartigen, kennis en ideeën te delen, ervaringen uit te wisselen, gezamenlijke problemen te analyseren en innovatieve oplossingen te ontwikkelen.

In de G27 zitten: Alkmaar, Almelo, Amersfoort, Arnhem, Breda, Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Haarlem, Heerlen, Helmond, Hengelo, ’s-Hertogenbosch, Leeuwarden, Leiden, Lelystad, Maastricht, Nijmegen, Schiedam, Sittard-Geleen, Tilburg, Venlo, Zaanstad, Zwolle.
Provincie:
Tag(s):