maandag, 8. januari 2007 - 11:56

Galloway koeien grazen in Kroondomein Het Loo

Apeldoorn

Vanaf eind vorig jaar grazen er drie Galloway-runderen, een hoornloos, zwart behaard Schots ras, in Kroondomein Het Loo. Ze maken deel uit van het beheer van het natuurgebied het Lage Veld aan de rand van het agrarisch gebied Uddel-Elspeet op de Veluwe. Tot nu toe werd het gebied altijd gemaaid.

Begrazen door Galloways leidt tot een blijvende grote verscheidenheid aan planten. Daarom is voor die natuurlijke beheervorm gekozen.

Het Lage Veld, 12 hectare groot, had tot 1994 een agrarische bestemming. Het zwaar bemeste weidegebied voldoet aan de voorwaarden om te kunnen ontwikkelen tot een biologisch zeer divers gebied. De relatief hoge grondwaterstanden, de aanwezigheid van kwel en de ligging tegen de uitgestrekte bos- en heideterreinen van Kroondomein Het Loo bieden veel kansen voor natuurontwikkeling.

Aan de hand van een natuurontwikkelingsplan is destijds gestart met een aantal maatregelen. Het gebied ontwikkelde zich daarna in ruim tien jaar tijd van een biologisch arm tot een biologisch zeer rijk gebied. Vele zeldzame soorten dieren en planten hebben zich hier nu gevestigd.

Om te voorkomen dat het gebied met bomen dicht zou groeien werd aan het eind van elk groeiseizoen de begroeiing telkens zo kort mogelijk gemaaid. Om zeldzame planten, zoals de Reuzewolfsklauw, werd heengemaaid. Het maaien heeft echter als nadeel dat niet alle twijgen van bomen met maaien weggenomen kunnen worden waardoor de boompjes steeds weer uitlopen.

Maaien maakt het terrein ook uniform, terwijl juist een verscheidenheid aan plantensoorten gewenst is. Bovendien leidt het afvoeren van het maaisel tot hoge kosten. Daarom is dit jaar besloten te beginnen met begrazing door middel van koeien.

Er is gekozen voor Gallowayrunderen die drie maanden lang, tot het begin van het nieuwe groeiseizoen het gebied zullen begrazen. Galloways zijn goed aangepast aan natte terreinen en hebben behoefte aan een breed voedselpakket. Ze eten bijvoorbeeld ook houtige gewassen (berk, wilg en jonge dennen).

De Galloway zou afstammen van vee dat sinds de Keltische tijd in Schotland leefde. De naam is afgeleid van het woord Gallovid of Gaul wat Gallisch betekent. De runderen stonden bekend om hun lange, donker en golvend haar. Ze waren ook zeer bestendig tegen het ruwe klimaat.

Ze zijn vriendelijk en rustig, ze redden zichzelf en acclimatiseren snel.
Provincie:
Tag(s):