zaterdag, 17. februari 2007 - 10:28

Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer stap verder

Haarlemmermeer

In de regio Haarlemmermeer staan grote ontwikkelingen op stapel. Het gaat daarbij om 15.000 extra woningen, een goede bereikbaarheid, waterberging en de invulling van de groenopgaven in combinatie met nieuwe recreatiegebieden. Dit heeft de Provincie Noord-Holland vrijdag bekendgemaakt.

Afgelopen week hebben gedeputeerde Hooijmaijers (Noord-Holland), minister Winsemius (VROM), minister Veerman (LNV), dijkgraaf Doornbos (Hoogheemraadschap van Rijnland) en wethouder Bezuijen (Haarlemmermeer) de startovereenkomst ondertekend waarin zij afspreken de plannen hiervoor samen uit te werken.

Ton Hooijmaijers, voorzitter van een op te richten Stuurgroep, is blij dat deze stap is gezet: ‘De verdere ontwikkeling van dit gebied is noodzakelijk om te zorgen voor de broodnodige extra woningen, maar bijvoorbeeld ook voor waterberging en nieuwe natuur. Daarvoor hebben we elkaar hard nodig, zonder samenwerking komt de verdere ontwikkeling niet van de grond’.

In de startovereenkomst hebben bovengenoemde partijen afgesproken dat zij onder andere voor het Haarlemmermeerse deel van de Gebiedsuitwerking samen een financiële verkenning zullen opstellen. Deze vormt de basis voor een bestuursovereenkomst waarin onder meer afspraken worden gemaakt over de rolverdeling en verdeling van de benodigde middelen.

Na afsluiting van de bestuursovereenkomst kunnen onderhandelingen gestart worden met de marktpartijen. De partijen streven ernaar dat in 2010 kan worden gestart met de uitvoering.

In juni 2006 hebben de provincies Noord- en Zuid-Holland in samenwerking met onder andere de gemeente Haarlemmermeer en het hoogheemraadschap van Rijnland, op verzoek van toenmalig minister Dekker (VROM) een ruimtelijk plan aan de minister aangeboden waarin de ontwikkelingen van het gebied Haarlemmermeer-Bollenstreek in beeld zijn gebracht: de gebiedsuitwerking Haarlemmermeer/Bollenstreek.

Het gaat hier om het realiseren van waterberging om een antwoord te geven op de klimatologische veranderingen, aanleg van groengebieden om in te recreëren, nieuwe woongebieden in combinatie met water en groen waarbij 15.000 nieuwe woningen worden gerealiseerd en het verbeteren van de bereikbaarheid van het gebied.
Provincie:
Tag(s):