zaterdag, 20. januari 2007 - 16:12

Gebruik Rikkerdapad Lutjegast

Lutjegast

Eind vorig jaar is ter gelegenheid van de organisatie van de “winterwandeltocht�, het Rikkerda wandelpad in Lutjegast officieel in gebruik genomen. Eerst was het de bedoeling dit pad te voorzien van een betonverharding om het ook geschikt te laten zijn voor rolstoelgebruik. Hiervoor is subsidie aangevraagd maar helaas niet gekregen.

Geen reden om de aanleg van het pad dan maar te vergeten!
Nee, de landinrichtingscommissie, staatsbosbeheer en de gemeente hebben besloten om dit pad dan maar in een versoberde vorm met “eigen geld� aan te leggen en dus is gekozen voor de aanleg van een natuurpad. De keuze voor een sobere vorm heeft gevolgen voor gebruik en onderhoud. Ver voordat de werkzaamheden voor de aanleg klaar waren werd er al veelvuldig gebruik gemaakt van het pad. Er kwamen bij de gemeente nogal wat klachten binnen over losliggend puin enz.
Dat was de reden dat er tijdelijk bordjes zijn geplaatst met het opschrift “betreden op eigen risico�. Inmiddels is de aanleg voltooid en ook de laatste routepaaltjes zijn geplaatst.

Met de oplevering is het onderhoud en beheer van het pad naar de gemeente gegaan. Tijd om duidelijk te maken wat de afspraken zijn over onderhoud en beheer. Het pad is voor wandelaars. Honden mogen mee, mits aangelijnd. En omdat het pad (voorlopig) het karakter van een natuurpad heeft gekregen zal het onderhoud extensief zijn. Dat betekent dat het pad grotendeels zal worden begroeid door gras. Het gras wordt kort gehouden door beweiding met vee of door het maaien van de grondgebruiker (gronden zijn grotendeels eigendom van Staatbosbeheer, die bij de verhuur afspraken maakt over het instandhouden van het pad).

Alleen rondom de zitbanken en infopanelen zal de gemeente enkele keren per jaar maaien. Het pad is voorzien van een stevige ondergrond, maar die zal niet overal glad en strak blijven. Daar waar dat geen gevaar of bijzondere hinder oplevert worden oneffenheden geacht te behoren bij het natuurlijke karakter van het pad. Als er zich mogelijkheden voordoen om het pad (of gedeelten) daarvan alsnog van een betonverharding te voorzien dan zal de gemeente zeker moeite doen dat voor elkaar te krijgen.
Provincie:
Tag(s):