zaterdag, 3. februari 2007 - 18:10

Gebruik winst voor lagere energierekening burger

Leeuwarden

SP Fryslân is van mening dat er op korte termijn een wettelijke regeling moet komen die de winstuitkering over overheidsinvesteringen aan banden legt. Dat stelt ook de landelijke SP-woordvoerder energiezaken Paulus Jansen voor naar aanleiding van de fusie van NUON en Essent. "De winst die deze bedrijven nu uitkeren is geen 'rendement op eigen vermogen' maar rendement ten koste van onze toch al hoge energierekening."

NUON en Essent zijn beide 100% overheidsbedrijven, eigendom van provincies en gemeenten. In het verleden waren het nutsbedrijven die vrijwel tegen kostprijs leverden. Na de liberalisering van de energiemarkt gingen ze zich steeds commerciëler gedragen en inmiddels zijn hun winsten tot astronomische hoogte gestegen.

De SP denkt dat het een zegen voor zowel de klant als de energiesector zou zijn als de winstuitkering aan overheden aan een wettelijk maximum gebonden zou worden. De partij staat op het standpunt dat het eigen vermogen van NUON en Essent vooral bestaat uit ingehouden winst, dat is dus geld dat door de klanten wordt betaald. De klant zou dit dus terug moeten zien in een lagere energierekening.

De Tweede Kamerfractie van de SP heeft over de voorgenomen fusie inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan minister Wijn (EZ). Zij wil dat de bescherming van de consument tegen de monopoliewinsten van voormalige nutsbedrijven wordt aangescherpt. Door de fusie ontstaat een bedrijf dat 60% van de Nederlandse huishoudens als klant heeft. Dat percentage kan overigens lager worden indien de Nederlandse Mededingingsautoriteit dat als voorwaarde stelt aan een fusie.

De Friese SP fractie is van mening dat Friesland als aandeelhouder het bovenstaande moet bepleiten op de aandeelhoudersvergaderingen. Een mogelijkheid die trouwens wegvalt als de Friese aandelen Nuon/Essent zouden worden verkocht.
Provincie:
Tag(s):