zaterdag, 8. december 2007 - 19:31

Gecombineerde brandweerkazerne/ambulancepost Laak

Den Haag

De gemeente Den Haag wil in Petroleumhaven een gecombineerde brandweerkazerne en ambulancepost bouwen. Belangstellenden kunnen dinsdag aanstaande tussen 17.00 en 20.00 uur terecht op de inloop-bijeenkomst in het stadsdeelkantoor Laak aan het Slachthuisplein.

Tijdens een inloopbijeenkomst, die met name bedoeld is voor buurtbewoners en omwonenden, zullen de tekeningen en de maquette van de nieuwbouw getoond worden. Bovendien zijn de verschillende betrokken partijen, zoals de brandweer, de ambulance, de gemeente, de ontwikkelaar en de architect aanwezig om de plannen toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden en de aanwezigen te informeren over de inhoud en de procedures van dit nieuwbouwplan.

Het bouwplan ligt ook met ingang van 29 november 2007 zes weken ter inzage op het stadsdeelkantoor. Gedurende deze termijn kan de burger zijn zienswijze over het onderwerp schriftelijke bekend maken bij het college van burgemeester en wethouders. De ingediende zienswijzen zullen bij de beoordeling van de aanvragen worden betrokken. De bouw staat gepland voor het najaar van 2008 en het gebouw zal worden opgeleverd medio 2009.

In Laakhaven West en Petroleumhaven wordt de komende jaren hard gewerkt aan de ontwikkeling van wat nu nog een verouderd bedrijventerrein is. Er worden in de toekomst woningen en bedrijven gebouwd, waardoor er een levendige stadswijk ontstaat aan de historische Haagse binnenhavens.
Provincie:
Tag(s):