donderdag, 31. mei 2007 - 21:59

Geef uw mening over De Hoogte en Korrewegwijk

Groningen

De gemeente Groningen, woningcorporatie In en De Huismeesters en MJD zijn met ingang van woensdag 30 mei tien dagen op pad in De Hoogte en Korrewegwijk om de mening van bewoners te peilen over extra investeringen in beide wijken. Doel van de enquête is om in een open gesprek de opvattingen van wijkbewoners over de te ontwikkelen plannen voor beide aandachtswijken van minister Vogelaar te achterhalen.

Via meerdere kanalen is al veel informatie over beide wijken bekend. Onder andere via het Heel de Buurt overleg, leefbaarheidmonitor, overleg met bewonerscommissies en wijkbijeenkomsten over Nieuw Lokaal Akkoord. Met deze enquête wordt gevraagd of de eerder vergaarde informatie klopt met het beeld van de bewoners. Ook wordt aan bewoners gevraagd om meer betrokken te raken bij het maken van de plannen en de uitvoering.

De enquête is opgezet door het Bureau Onderzoek van de gemeente en wordt uitgevoerd door mensen die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van de plannen. Zo gaan de wethouders De Vries en Verschuren, directeur MJD, woningbouwcorporatiemedewerkers en beleidsmedewerkers van gemeentelijke diensten zelf de wijken in. Naast deze mensen worden ook studenten ingeschakeld. Er worden steeksproefgewijs 250 tot 300 enquêtes afgenomen van bewoners uit de beide wijken. Het onderzoek start op 30 mei en loopt tot 8 juni. De resultaten worden eind juni verwacht.
Provincie:
Tag(s):