maandag, 19. november 2007 - 11:48

'Geen alcohol meer onder de 18 jaar'

Den Haag

Gemeenten krijgen meer bevoegdheden om alcoholmisbruik aan te pakken. Gemeenten mogen zelf bepalen of de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol wordt verhoogd naar 18 jaar. Ook kunnen ze in een lokale verordening vastleggen dat jongeren onder de leeftijdsgrens een boete krijgen als ze op straat lopen met drankflessen en –blikjes bij zich.

Gemeenten mogen verder beslissen dat jongeren onder een bepaalde leeftijd vanaf een bepaald tijdstip niet meer mogen worden toegelaten in cafés en discotheken. De rijksoverheid zorgt er verder voor dat gemeenten voldoende bevoegdheden krijgen om hokken en keten aan te pakken. De gemeenten gaan in de toekomst zelf toezicht houden op de naleving van alle regels rond alcoholverkoop. Nu wordt dat nog gedaan door de Voedsel en Waren Autoriteit.

Dat zijn de hoofdpunten in ‘de Hoofdlijnenbrief Alcoholbeleid’, die de ministers Klink (VWS), Rouvoet (Jeugd en Gezin) en Ter Horst (BZK) vandaag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Het kabinet wil met deze maatregelen bereiken dat kinderen niet vóór hun 16de jaar beginnen met drinken en dat jongeren ook minder gaan drinken. Ook wil het kabinet de schade als gevolg van alcoholgebruik beperken.

Verder zal de politie voortaan verdachten van een geweldsmisdrijf een blaastest afnemen. Drie grote voorlichtingsprojecten gericht op jongeren, scholen en ouders krijgen een vervolg. De vroegsignalering van probleemdrinkers wordt uitgebreid. Bovendien worden drempels opgeworpen tegen zoete (mix)dranken. Daarbij worden twee alternatieven onderzocht: prijsverhoging via fiscale maatregelen en alleen verkoop via de slijter, dus niet meer via de supermarkten.
Provincie:
Tag(s):