vrijdag, 8. juni 2007 - 14:20

Geen antwoord is geld van de Gemeente Rotterdam

Rotterdam

De gemeente Rotterdam gaat geld betalen aan mensen die niet op tijd antwoord hebben gekregen op een aanvraag of een bezwaarschrift. De regeling gaat op 1 juli aanstaande in voor aanvragen, en op 1 januari 2008 voor bezwaarschriften. Daarmee loopt Rotterdam vooruit op landelijke regelgeving die in 2009 van kracht wordt.

Kern van de regeling 'dwangsom bij niet tijdig beslissen' is dat de gemeente bij het niet op tijd afwikkelen van aanvragen en bezwaarschriften een dwangsom moet betalen. De eerste veertien dagen kost dat de gemeente 20 euro per dag.

De volgende veertien dagen 30 euro per dag en de overige dagen 40 euro per dag, met een maximum van 1260 euro. Wethouder Baljeu: "De gedachte achter deze regeling is dat niet alleen burgers, maar ook de gemeente zich aan wettelijke termijnen moeten houden. Dit past bij de aanpak van dit college om de gemeentelijke dienstverlening nog verder te verbeteren."
Provincie:
Tag(s):