vrijdag, 25. mei 2007 - 11:04

Geen bestuurlijk draagvlak voor verdiepte rondweg

Soest

Een meerderheid van het college van burgemeester en wethouders stelt vast dat er momenteel geen bestuurlijk draagvlak is voor een verdiepte rondweg langs het spoor. Het zal daarom de gemeenteraad voorstellen om af te zien van verder onderzoek naar het tracé dat de gemeenteraad heeft voorgesteld in haar raadsprogramma.

Het college heeft de gemeenten Baarn en Amersfoort en de provincie Utrecht gevraagd wat zij van de voorstudie naar de verdiepte rondweg vonden. Deze lieten weten niet positief te zijn over de voorgestelde rondweg.

Aspecten die meespelen zijn de hoge kosten voor de verdiepte rondweg en de vraag of hier een financiële dekking voor kan worden gevonden. Ook het feit dat het tracé door een ecologisch kwetsbaar gebied loopt én de mogelijke aantrekkende werking van verkeer spelen een rol.
Provincie:
Tag(s):