vrijdag, 9. februari 2007 - 10:13

Geen bewijs dat zwemmen in chloorwater leidt tot kinderastma

Een Belgisch onderzoek uit 2006 dat een relatie legde tussen zwemmen in chloorbaden en het ontstaan van astma bij kinderen blijkt niet juist te zijn uitgevoerd.

Dat is de conclusie die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) trekt in het rapport ‘Chloor in zwemwater; lopend onderzoek naar effecten op de luchtwegen’. Staatssecretaris Van Geel heeft het rapport naar de Kamer gestuurd.

De Belgische studie van Nickmilder en Bernard zorgde destijds voor nogal wat ophef. Volgens het RIVM hebben de Belgische onderzoekers echter een verkeerde statistische analyse uitgevoerd. De grote onrust en bezorgdheid die bij ouders en kinderen is ontstaan naar aanleiding van de media-aandacht voor het Belgische onderzoek, zijn achteraf gezien dus onterecht geweest, schrijft Van Geel aan de Kamer.

Dat geen verband gevonden wordt, wil niet zeggen dat een relatie wordt uitgesloten. Daarom heeft Van Geel het Kiwa opdracht gegeven nieuw onderzoek te doen naar mogelijke alternatieven voor chloor als desinfectiemethode in zwem- en badwater. Dit onderzoek is naar verwachting in april 2007 af.

Tijdens het landelijke symposium 'Veilig en schoon zwembadwater', dat op 29 maart plaats vindt, worden de voorlopige resultaten van dit onderzoek gepresenteerd.
Categorie:
Tag(s):