vrijdag, 1. juni 2007 - 17:35

Geen coffeeshop aan de grens

Terneuzen

Naar aanleiding van het rapport van onderzoeksbureau Intraval, met daarin de resultaten van het onderzoek naar de overlast die coffeeshopbezoekers veroorzaken in Terneuzen, heeft het College van Burgemeester en Wethouders een voorstel gedaan naar de Raad. Op 26 juni wordt dit voorstel behandeld in de gemeenteraadsvergadering.

Het voorstel omvat tal van maatregelen op korte termijn, zoals het aanpassen van het parkeerbeleid, strengere handhaving van verkeer- en parkeergedrag en een intensieve Euregionale samenwerking met de Belgische buurgemeenten.

Op lange termijn kiest het college voor de verplaatsing van beide coffeeshops uit de Terneuzense binnenstad. Op dit moment is er nog geen locatie in beeld.

De gemeente Terneuzen hecht veel waarde aan een goede Euregionale samenwerking en werkt binnen de Euregio Scheldemond samen met de Belgische overheden aan een plan van aanpak voor het terugdringen van het drugstoerisme in de regio. Een coffeeshop aan de grens is dus niet aan de orde.
Provincie:
Tag(s):