vrijdag, 14. december 2007 - 17:08

Geen hoger beroep in zaak vroege klokgelui

Tilburg

Deze week heeft het college van Tilburg besloten om niet in hoger beroep te gaan tegen deze uitspraak van de rechter in de zaak over het vroege klokgelui van de Margaritha Maria Alacoque kerk aan de Ringbaan West in Tilburg. De procedure zou waarschijnlijk een jaar duren en het is niet zeker of de gemeente in het gelijk wordt gesteld.De beste kans om geluidsoverlast door het oproepen tot gebed in de toekomst te voorkomen is het aanpassen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

In deze gemeentelijke wet ontbreken tot nu toe specifieke regels voor de duur, het tijdstip en het geluidsniveau voor dit soort oproepen. Omdat de gemeenteraad over dergelijk nieuw beleid gaat, wil het college eerst een uitspraak van de raad hierover. Het college gaat daarom begin 2008 de gemeenteraad de vraag voorleggen of deze de APV wil aanpassen.

De gemeente heeft dit najaar na vele overlegpogingen het parochiebestuur een dwangsom opgelegd om geluidoverlast door het vroege luiden te voorkomen. Daartegen is het parochiebestuur in beroep gegaan. Op 26 november 2007 heeft de rechtbank het parochiebestuur in het gelijk gesteld en de dwangsom vernietigd. De rechtbank is van
mening dat de juridische onderbouwing voor het opleggen van een dwangsom onvoldoende was.
Provincie:
Tag(s):