donderdag, 19. april 2007 - 13:13

Geen hoger beroep OM tegen vrijspraak zelfmoord-consulent Vink

Amsterdam

Het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft onlangs het appel tegen de
vrijspraak zelfmoordconsulent Ton Vink ingetrokken. Dat heeft het OM Amsterdam donderdag bekendgemaakt. De rechtbank Amsterdam heeft op 22 januari 2007 vonnis gewezen in de zaak tegen zelfmoordconsulent Ton Vink en hem van het tenlastegelegde feit, namelijk hulp bij zelfdoding, vrijgesproken.

'De centrale vraag in de rechtszaak was of verdachte initiatieven heeft
genomen dan wel regie heeft gevoerd en daarom actief gestuurd bij de
uitvoering van de zelfdoding van mevrouw De Kleine. De rechtbank komt tot de conclusie dat enerzijds het handelen van Vink inderdaad het karakter van regievoering zou kunnen hebben. Anderzijds kan de
brief van Ton Vink aan mevrouw De Kleine volgens de rechter ook worden
opgevat als een schriftelijke bevestiging van hoeveelheden medicijnen die
mevrouw De Kleine zelf al voornemens was in te nemen. Bij deze stand van
zaken geeft de rechtbank het voordeel van de twijfel aan verdachte Vink', aldus het OM in een verklaring.

Het Openbaar Ministerie en de rechtbank delen de juridische toetsing in deze zaak. De stand van zaken in de wetsgeschiedenis en jurisprudentie ten aanzien van hulp bij zelfdoding, waarin de invulling van het begrip
"instructie", staat niet ter discussie. Het enige punt van verschil is de bewijsvraag, waarbij twijfel in het voordeel van de verdachte moet werken.

In deze zaak is geen nader onderzoek mogelijk. Mevrouw De Kleine is overleden en Vink heeft zijn aantekeningen weggegooid. De beide getuigen zijn nauwelijks betrokken geweest bij de contacten tussen De Kleine en Vink. Een appèl acht het OM derhalve niet vruchtbaar.
Provincie:
Tag(s):