woensdag, 31. januari 2007 - 15:37

Geen onnodig gesleep met grond in Zuidbroek

Apeldoorn

De ene aannemer moet grond kwijt op de bouwplaats waar hij nieuwe woningen wil bouwen. De andere projectontwikkelaar heeft grond nodig voor het ophogen van het terrein waarop hij een gebouw voor de wijk wil realiseren. Wat zou het mooi zijn, als die aannemer zijn grond kan slijten aan de projectontwikkelaar op het moment dat de een het kwijt moet en de ander het nodig heeft.

Dat gaat gebeuren in de nieuwbouwwijk Zuidbroek. De gemeente heeft de spelregels daarvoor neergelegd in een grondstromenplan. Kortgeleden zijn de bouwers en ontwikkelaars die Zuidbroek vorm gaan geven, over het plan geïnformeerd.

Nu mag grond niet zondermeer van de ene locatie naar de andere worden verzet. Dat heeft te maken met mogelijke bodemverontreiniging. Er zijn daarom wettelijke bepalingen waaraan de bouwwereld zich moet houden als er grond van goede of mindere kwaliteit elders wordt toegepast. De gemeente heeft de kwaliteit van de grond in Zuidbroek in kaart gebracht. Aan de hand van deze kwaliteitskaart weten bouwers en ontwikkelaars wat voor soort grond zij in handen hebben en wat zij ermee mogen doen in het kader van het grondstromenplan.

De afspraak is dat de bouwers in Zuidbroek zelf de gronduitruil regelen. De gemeente heeft daarbij een bemiddelende rol, bij voorbeeld bij het aanwijzen van een depot in de nieuwbouwwijk waar grond tijdelijk kan worden opgeslagen als het uitruilen van grond tijdsmatig niet helemaal op elkaar aansluit.

Met deze werkwijze heeft de gemeente ervaring opgedaan bij voorbeeld bij een bouwproject in de nieuwbouwwijk Osseveld. Gezien de goede resultaten is besloten de werkwijze – waarvan in ons land slechts een paar voorbeelden bekend zijn – toe te passen voor heel Zuidbroek.

Behalve aan het terugdringen van de kosten draagt het grondstromenplan ook bij aan een duurzame verbetering van het milieu, al was het alleen maar dat er geen zand elders hoeft te worden gewonnen.
Provincie:
Tag(s):