dinsdag, 8. mei 2007 - 12:01

Geen onregelmatigheden bij Gelders politiekorps

Arnhem

De Nationale Ombudsman noch de Commissie Gelijke Behandeling heeft discriminatie aangetroffen bij het korps Gelderland-Midden. Dat blijkt uit het vandaag gepresenteerde rapport “Gelijke kansen bij het politiekorps Gelderland-Midden?�.

Korpsbeheerder Pauline Krikke en korpschef Jelle Kuiper zijn blij dat de Ombudsman deze conclusie trekt. Eerder sprak Pauline Krikke al de overtuiging uit dat er geen sprake zou zijn van discriminatie. De Ombudsman schreef het rapport op verzoek van drie oud-medewerkers.

De Ombudsman doet een aantal aanbevelingen die door de korpsbeheerder en de korpsleiding overgenomen worden. Grotendeels zijn deze al in werking gezet naar aanleiding van de rapporten Tragter en Cornielje. Zo is sinds het rapport Tragter (september 2006) een begin gemaakt met transparante, interne communicatie. Ook zijn al maatregelen getroffen om het personeelsbeleid te verbeteren: er is inmiddels besloten tot de instelling van een commissie ongewenste omgangsvormen en ook krijgt het korps een onafhankelijke centrale vertrouwenspersoon.

De Ombudsman beveelt ook aan om de richtlijnen met betrekking tot bevordering duidelijk te communiceren met de medewerkers. Dit laatste vloeit voort uit de conclusies van het rapport dat er sprake is geweest van procedurele onzorgvuldigheden.

Korpsbeheerder Pauline Krikke concludeert dat: 'de Nationale Ombudsman en de Commissie Gelijke Behandeling met mij signaleren dat er geen sprake is van discriminatie. Vorig jaar heb ik al de overtuiging uitgesproken dat naar mijn idee discriminatie niet de leidraad is geweest bij de problemen rond de bevorderingsprocedures van twee van de drie klagers. Ik ben blij dat de Ombudsman tot dezelfde conclusie komt. Ook merkt de Ombudsman op dat twee klagers in voorkomende gevallen onheus zijn bejegend door hun leidinggevenden. Deze constatering heb ik als korpsbeheerder vorig jaar ook gedaan en daarvoor zijn toen excuses aangeboden aan de klagers.'

Voor korpschef Jelle Kuiper is het rapport ook een bevestiging dat het korps op de goede weg is met de maatregelen die al in gang gezet zijn. 'De maatregelen op het gebied van loopbaanbeleid en bevorderingsprocedures zal ik met kracht doorzetten', zegt korpschef Jelle Kuiper.
Provincie:
Tag(s):