donderdag, 12. april 2007 - 8:32

Geen ontslagen voor werknemers thuiszorg

Groningen

Staatssecretaris Bussemaker vindt eventuele ontslagen ongewenst voor de werknemers in de thuiszorg. Ook mogen zij niet gedwongen worden over te stappen van een vast dienstverband naar een alphahulpconstructie. ‘Mijn uitgangspunt is dat iedereen die nu werkzaam is in de (thuis)zorg, voor het werk in de zorg behouden moeten blijven’, schrijft Bussemaker in de eerste voortgangsrapportage Wmo, die ze woensdag naar de Tweede Kamer stuurde.

Met brancheorganisatie Actiz, bonden en gemeenten heeft de staatssecretaris eind maart afgesproken om op regionaal niveau de concrete gevolgen van de Wmo voor de arbeidsmarkt te inventariseren. Ook gaan werkgevers en bonden een schakelpunt oprichten waar werknemers voor wie ontslag dreigt, zich kunnen melden. Als partijen tot werkbare afspraken komen, dan is staatssecretaris Bussemaker bereid om een financiële bijdrage te verlenen van 20 miljoen euro om bijvoorbeeld scholing deels te bekostigen.

Bussemaker constateert dat de aanbesteding van hulp overwegend positief is verlopen. ‘Vanuit het perspectief van de cliënt constateer ik dat er weinig klachten zijn. Ook bij de diverse meldpunten (CG-raad, SP en Zorgbelang) zijn relatief weinig signalen binnengekomen. Dit is een grote prestatie wanneer wordt bedacht dat ruim 400.000 cliënten zijn “overgeheveld� naar gemeenten en dat een deel van deze cliënten ook met een nieuwe zorgaanbieder te maken kreeg.’
Provincie:
Tag(s):