woensdag, 28. februari 2007 - 22:01

Geen persoons-gegevens meer vanuit Kenteken-register

Per 1 maart 2007 worden aan belangenbehartigers van de automobielbranche geen persoonsgegevens meer verstrekt van houders van voertuigen met een kenteken. Hierdoor is direct mailing met behulp van gegevens uit het Kentekenregister niet langer mogelijk. Dit staat in het Naam-Adres-Woonplaats (NAW) besluit dat per 1 maart van kracht wordt voor de vier stichtingen die optreden als belangenbehartiger van de automobielbranche: RAI Datacentrum (RDC), Stidenda, NewMotive en Automotive Belangen Nederland.

Dit besluit is een uitwerking van het beleid om publieke en private taken duidelijker te scheiden en de privacy van de burger beter te beschermen.

Vanaf 1 maart mogen de stichtingen de aan hen verstrekte gegevens alleen nog gebruiken voor statistieken en voertuiginformatiesystemen ten behoeve van de automobielbranche en dan slechts op zodanige wijze dat het eindresultaat van de bewerking niet is te herleiden tot individuele personen.
Categorie:
Tag(s):