dinsdag, 13. februari 2007 - 8:11

Geen renteheffing bij terugbetaling te veel ontvangen toeslag

Amsterdam

Mensen die te veel huur- of zorgtoeslag hebben ontvangen en dit aan de Belastingdienst terug moeten betalen hoeven onder voorwaarden geen rente hierover te betalen. Wie al eerder aan de Belastingdienst doorgaf te veel of onterecht een toeslag te ontvangen, kan per brief de Belastingdienst vragen om geen rente over het verschuldigde bedrag te heffen.

De hoogte van de toeslag is inkomensafhankelijk. Des te lager het inkomen, des te hoger de toeslag en omgekeerd. Begin 2006 werd duidelijk dat ongeveer 900.000 van de 6 miljoen aanvragen onjuist of onvolledig waren ingevuld. Hierdoor kon toen niet de juiste hoogte van de inkomensafhankelijke toeslag worden berekend.

Om te voorkomen dat mensen die afhankelijk zijn van een zorg- of huurtoeslag in de problemen zouden komen, is de keuze gemaakt om toch een geschatte toeslag uit te betalen. In 170.000 gevallen was dit bedrag te hoog, zo bleek uit controles achteraf. Momenteel moeten nog 100.000 mensen een toeslag terugbetalen. Wie moeite heeft om aan de betalingen te voldoen, kan aanspraak maken op een versoepelde betalingstermijn van maximaal 2 jaar.
Categorie:
Tag(s):