vrijdag, 27. april 2007 - 21:11

Geen steun voor reclameactie ondernemers windmolenpark

Reimerswaal

Inwoners van Gemeente Reimerswaal hebben van een drietal ondernemers een reclameactie ontvangen. In deze actie wordt de bevolking van Reimerswaal een energiekorting van twintig procent beloofd als zij hun initiatief voor windpark steunen. Deze actie heeft tot verwarring en vragen onder de bevolking geleid.

Provincie Zeeland en gemeente Reimerswaal steunen deze actie niet en hebben de ondernemers nogmaals uitleg gegeven waarom hun plannen niet passen in het door Provinciale Staten en Gemeenteraad vastgestelde beleid.

Een drietal ondernemers in de polders ten zuidwesten van Rilland hebben een plan ontwikkeld voor de bouw van een windmolenpark. Dit windmo-lenpark zou in drie polders komen te staan waarvan de ondernemers eige-naar zijn. Het betreft de polders Mairepolder, de Fredericapolder en een gedeelte van de Zimmermanpolder. Gemeente Reimerswaal en de Provincie Zeeland het plan moeten afkeuren omdat het plan in strijd met het gemeentelijke en provinciaal beleid voor windenergie.

De Provincie is voorstander van windenergie, maar wil voorkomen dat in iedere polder windmolens komen te staan. Zowel Provinciale Staten als de Gemeenteraad hebben zich meerdere malen hierover uitgesproken. Daarbij is rekening gehouden met de acceptatie door de bevolking, het economisch belang voor de landbouw, het landschap, geluid en de technische randvoorwaarden. Met het groter worden van de windmolens is daarom gekozen voor vier grote concentratielocaties.

Die vier locaties zijn; de Kanaalzone, het Sloegebied, de Stormvloedkering en de Kreekraksluizen bij het Schelde-Rijnkanaal.
Provincie:
Tag(s):