woensdag, 31. januari 2007 - 15:51

Geen straatnaamwijzigingen in Roermond na herindeling

Roermond

De gemeente Roermond heeft besloten om de straatnamen in de nieuwe gemeente, na de herindeling met Swalmen, vooralsnog niet te wijzigen. De situatie doet zich nu voor dat een straatnaam drie keer kan voorkomen in Roermond, ook omdat het stadsdeel Herten in 1991 door de herindeling deel ging uitmaken van de gemeente Roermond. Toen zijn de straatnamen eveneens niet aangepast.

De Bergstraat, Molenweg en Schoolstraat zijn drie keer in de gemeente Roermond te vinden. Verder zijn er 21 straatnamen in Roermond die dubbel voorkomen. Het niet aanpassen van straatnamen brengt consequenties met zich mee. Voordelen voor de burger zijn dat deze geen kosten hoeft te maken voor het sturen van adreswijzigingen, terwijl bedrijven hun bedrijfsreclame (zoals bijvoorbeeld de opdruk van het wagenpark en gevelelementen) niet hoeven aan te passen. De Gemeente Roermond bespaart kosten door de bebording niet te vervangen. Nadelig is de onduidelijkheid die dit kan opleveren voor weggebruikers, die naar een bepaald adres binnen een gemeente moeten. Postbezorging geschiedt op postcode, terwijl weggebruikers meestal zoeken op straatnaam en huisnummer. Mensen die in de regio niet bekend zijn en dus ook niet de gevolgen van een herindeling kennen, kunnen nu wel eens in dezelfde straat in een andere wijk terecht komen.
Provincie:
Tag(s):